Lopend onderzoek 24 augustus 2022

Wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door het Sikkelcelfonds

Het Sikkelcelfonds financiert wetenschappelijk onderzoek om sikkelcelziekte beter te behandelen en op een dag te genezen.

Achtergrond

Het Sikkelcelfonds heeft als doel het leven van mensen met sikkelcelziekte te verlichten. Door geld in te zamelen ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar deze erfelijke en pijnlijke bloedziekte, kan sikkelcelziekte beter behandeld worden en op een dag genezen.

Doel

Het Sikkelcelfonds heeft twee doelstellingen:

  • Het verlichten van de pijn van mensen met sikkelcelziekte door het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling en uiteindelijk genezing.
  • Het vergroten van bewustwording bij het Nederlandse publiek welke enorme impact sikkelcelziekte heeft in het dagelijkse leven van zowel kinderen als volwassenen.

Meer informatie

Op de website van het Sikkelcelfonds staan de afgeronde en de lopende onderzoeken.
Kijk hier voor de onderzoeken die nu uitgevoerd worden: www.hetsikkelcelfonds.nl/grant-winnaars

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed