Maatschappelijke zorg

Kinderen

Psychologen en maatschappelijk werkers helpen kinderen (en hun ouders) met psychosociale problemen in relatie tot de ziekte. De behandelend arts regelt dit.

De medisch maatschappelijk werkers ondersteunen en begeleiden de ouders bij het aanpassen aan de ziekte en de behandeling van hun kind (ouderbegeleiding). Ook verzamelen zij gegevens over de gezinssituatie, van belang is voor een goede zorg aan het kind. Ook helpen en adviseren zij bij praktische problemen bij de medische verzorging van het kind, bijvoorbeeld bij problemen met het werk van de ouders of met de ziektekostenverzekering. De maatschappelijk werkers verwijzen de ouders, als het nodig is, naar andere hulpverlenende instanties.

Pedagogisch medewerkers bij opname in het ziekenhuis

Pedagogisch medewerkers zijn gericht op het voorkomen van problemen in de ontwikkeling en de opvoeding, als gevolg van ziekte en behandeling tijdens de opname van het kind. De pedagogisch medewerker ondersteunt in de dagelijkse zorg van het kind en bereidt kind en ouders voor op onderzoeken en ingrepen. De medewerker helpt het kind bij de verwerking van ziekenhuiservaringen door spel, gesprekken en ontspannende activiteiten.

U kunt de pedagogisch medewerker tijdens de opname, maar ook op de polikliniek spreken over problemen bij de behandeling zoals moeilijke medicijninname of angst voor prikken of ingrepen. Een speciale aanpak voor het kind kan deze problemen verhelpen.

Informatie voor de school door Netwerk Ziezon

Het netwerk Ziezon is hét landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs. Alle consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk. Netwerk Ziezon biedt ouders en scholen veel praktische informatie over de gevolgen van ziek zijn voor de leerling. In samenwerking met artsen en andere zorgverleners, heeft het netwerk brochures ontwikkeld waarin voor verschillende ziektes informatie staat over de gevolgen voor het onderwijs en concrete aandachtspunten voor de leraar.

Brochure Sikkelcelziekte.
Brochure Stamceltransplantatie.
Brochure Thalassemie.

Volwassenen

Volwassen patiënten kunnen terecht bij een psycholoog of medisch maatschappelijk werker, onder andere voor begeleiding bij psychosociale problemen in relatie tot de ziekte en praktisch advies bij vragen met betrekking tot bijvoorbeeld het gezin, werk en de ziektekostenverzekering. Uw behandelend arts kan zorgen voor een verwijzing. 

Veelgestelde vragen

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan OSCAR Nederland via het contactformulier. Zij helpen u graag.

Stel een vraag
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed