Zwangerschap

Informatie voor de Verloskundige/Gynaecoloog

Primaire preventie begint met de vaststelling van dragerschap, hetzij preconceptioneel (via de attente huisarts) hetzij prenataal (via routine dragerschapsonderzoek van de aanstaande moeder in week 10 van de zwangerschap of eerder).

Lees hier meer informatie van het LUMC/HAGA Hemoglobinopathieën (HbP) Referentie Lab.

ZwangerWijzer

Zorginstrument voor de  preconceptiezorg-consulent voor preconceptioneel advies bij kinderwens

Als u beroepsmatig preconceptionele adviezen geeft, kunt u gebruik maken van ZwangerWijzer. U vraagt uw cliënt om voorafgaand aan het gesprek ZwangerWijzer in te vullen. Na voltooiing van de vragenlijst kan uw cliënt het eindresultaat in een PDF document printen en meenemen naar het kinderwens consult. Het Eindresultaat bevat:

  • de geïdentificeerde risico’s
  • links naar meer informatie over deze risico’s;

Handvatten voor een consult

Het Erasmus MC heeft geprotocolleerde adviezen ontwikkeld. Deze sluiten aan bij de geïdentificeerde risico’s in ZwangerWijzer. De protocollen kunnen worden gehanteerd als handvatten en hulp voor een consult, maar zijn niet bedoeld voor het geven van advies op maat aan een individuele cliënt. U kunt deze handvatten downloaden via www.zwangerwijzer.nl (nr 51 voor sikkelcelziekte en nr 57 voor thalassemie).

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) sikkelcelziekte of thalassemie. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed