Stamceltransplantatie

Hoewel een allogene stamceltransplantatie vooralsnog de enige curatieve behandeling is, is er bij volwassenen slechts zeer beperkte ervaring.

Bij kinderen is er bij een allogene stamceltransplantatie (SCT ) met een myeloablatieve conditionering (voorbehandeling om plaats te maken in het beenmerg) een 5-jaarsoverleving en ziektevrije overleving van ongeveer 95%. De conditionering is echter toxisch, vooral bij patiënten ouder dan 16 jaar. Andere belangrijke problemen zijn het vinden van een HLA-identieke verwante of onverwante donor, allo-immunisatie door frequente transfusies en reeds ontstane orgaanschade.
Momenteel worden kinderen in het LUMC getransplanteerd.  Voor de lange termijn controle worden patienten jaarlijks gecontroleerd binnen het LEEF zorgpad.
Volwassen patiënten in het Amsterdam UMC en het Erasmus UMC getransplanteerd.
De beslissing om een patiënt te transplanteren wordt vooralsnog op individuele basis afgewogen. Indien tot transplantatie wordt besloten dient een uitgebreide inventarisatie te worden verricht van reeds bestaande orgaanschade. Gezien het relatief grote risico op morbiditeit en mortaliteit ligt een non-myeloablatief transplantatie regime bij volwassenen voor de hand.

Meer informatie over stamceltransplantatie:

 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) sikkelcelziekte of thalassemie. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed