Waar kunnen buitenlandse patiënten met sikkelcelziekte of thalassemie, die tijdelijk in Nederland verblijven, terecht bij een spoedsituatie?

U kunt patiënten bij een spoedsituatie verwijzen naar één van de centra van het expertisenetwerk. Zij kunnen hier het beste behandeling ontvangen ook als de situatie niet per se gerelateerd is aan de ziekte.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) sikkelcelziekte of thalassemie. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed