Lopend onderzoek 1 januari 2021

BRICK studie - Onderzoek naar stille infarcten in de hersenen

Als dit onderzoek afgerond is, hopen we dat we stille infarcten in de hersenen vroegtijdig kunnen opsporen en behandelen.

Achtergrond

Er is groeiend bewijs dat bij sikkelcelziekte zowel de hersenstructuren als de hersenfunctie worden aangetast door het ziekteproces. Dit leidt op jonge leeftijd tot een spectrum van neurologische klachten; variërend van neurologische verlamming tot mildere maar meer levensbepalende leer- en gedragsproblemen, spraakproblemen en een afname van de cognitieve ontwikkeling.

Doel

Vroege signalen van dreigende cognitieve achteruitgang opsporen middels MRI en neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek geeft ook de mogelijkheid om door interventies ernstige neurologische schade te voorkomen, waardoor  het cognitief functioneren en de kwaliteit van leven van sikkelcelpatiënten niet achteruit zal gaan.

Doelgroep

Kinderen en jong volwassenen met ernstige vorm van sikkelcelziekte in de leeftijd van 6-24 jaar.

Stand van zaken

In dit onderzoek zal bij kinderen en jong volwassenen met sikkelcelziekte, in de leeftijd 6-24 jaar, een hersen MRI gedaan worden en kunnen subtiele, nog onbekende schade en groeivertraging van hersenweefsel opgespoord worden.

Driemaal zal met twee jaar er tussen een MRI van de hersenen verricht worden. Daarnaast worden specifieke neuropsychologische testen afgenomen.

Deelname

Kinderen en jong volwassenen met ernstige vorm van sikkelcelziekte in de leeftijd van 6-24 jaar bekend in het Erasmus MC en Amsterdam UMC.

Planning

Startdatum 1 juni 2021. Duur van het totale project is 4 jaar.

Meer informatie

Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie van het Sikkelcelfonds. Email adres onderzoeker: a.kidanegebremeskel@erasmusmc.nl

Bron trial register (url)

Zie www.hetsikkelcelfonds.nl

 

 

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed