Lopend onderzoek 10 januari 2022

DYNAMICS studie - MRI-onderzoek naar de bloedstroom in de hersenen

Waarom sikkelen sommige mensen met sikkelcelziekte in hun hersenen en anderen niet. Met de nieuwe MRI scans komen we daar achter!

Achtergrond

Bijna de helft van alle volwassen patiënten met sikkelcelziekte heeft schade aan de kleine hersenvaten die weliswaar meestal onopgemerkt blijven, maar de hersenfunctie kunnen beïnvloeden.

Doel

De hypothese is dat kleine hersenvaatjes beschadigd worden door de hoge stroomsnelheden van het bloed bij patienten met ernstige bloedarmoede. Met behulp van speciale MRI technieken (4D-flow-MRI) kunnen de krachten van het bloed in deze kleine bloedvaten worden gemeten op basis van de stroomsnelheid en het kloppende karakter van de bloedstroom (pulsatiliteit).

Doelgroep

Patiënten met ernstige vorm van sikkelcelziekte die bekend zijn in het Sikkelcelcentrum in het Amsterdam UMC en het Children’s Hospital Los Angeles in de Verenigde Staten.

Stand van zaken

Het onderzoek is in januari 2022 van start gegaan.

Deelname

Deelname is mogelijk voor patiënten uit het Amsterdam UMC en het LUMC.

Planning

De  studie loopt tot 2024.

Meer informatie

Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie van het Sikkelcelfonds. Voor meer informatiestuur een berichtje naar  de onderzoeker: l.vaclavu@lumc.nl.

Bron trial register (url)

Zie: www.hetsikkelcelfonds.nl 

 

In dit MRI-beeld van een patiënt met sikkelcelziekte zijn de verschillende  bloedstroom snelheden van de hersenvaten in kleur weergegeven

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed