Lopend onderzoek 1 augustus 2021

ISIPRES studie - Onderzoek naar voorkómen van complicaties na transplantatie

Wat zou het fijn zijn als meer kinderen met sikkelcelziekte veilig en met goed resultaat een stamceltransplantatie zouden kunnen ondergaan.

Achtergrond

In Nederland vinden stamceltransplantaties voor kinderen in Leiden (LUMC) plaats. In het LUMC wil men de genezing d.m.v. stamceltransplantatie voor meer kinderen met sikkelcelziekte mogelijk maken door: 1. donorbeschikbaarheid te vergroten en 2. door de bijwerkingen van de stamceltransplantatie te verkleinen. 

Doel

Het eerste doel is recent bereikt door de techniek zo te verbeteren dat een ouder als beenmergdonor gebruikt kan worden, hiermee is voor elke patiënt een goede donor beschikbaar. Om het tweede doel te bereiken, verzamelt het onderzoeksteam momenteel gegevens die complicaties zoals afstoting kunnen voorspellen. Wanneer deze bekend zijn, kan dit leiden tot een veiligere transplantatie.

Doelgroep

Kinderen met sikkelcelziekte die een stamceltransplantatie ondergaan.

Stand van zaken

Inmiddels zijn van meer dan 10 kinderen uitgebreide gegevens verzameld.

Deelname

Kinderen met sikkelcelziekte die in het LUMC een stamceltransplantatie ondergaan.

Planning

Het onderzoek is 1 augustus  2021 van start gegaan. Duur van het project is 3-4 jaar. 

Meer informatie

Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie van het Sikkelcelfonds i.s.m. de Stichting Zeldzame Ziekten. Email adres onderzoekers: A.b.mohseny@lumc.nl of f.smiers@lumc.nl.

Bron trial register (url)

Zie www.hetsikkelcelfonds.nl.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed