Lopend onderzoek 1 december 2022

ONSET studie - Onderzoek naar risicofactoren voor het ontstaan van stille herseninfarcten

Waarom krijgen sommige kinderen met sikkelcelziekte een (stil) herseninfarct en anderen niet? Zijn er stoffen die bescherming geven tegen het ontstaan van bloedpropjes in de hersenen?

Achtergrond

Sikkelcellen hebben de neiging om aan elkaar te plakken waardoor er bloedpropjes ontstaan onder andere in de bloedvaten van de hersenen. Soms veroorzaken deze bloedpropjes herseninfarcten. Soms geven ze ‘stille infarcten’ omdat ze geen neurologische uitval geven. Wel zien we dat deze kinderen vaker lagere IQ-scores hebben, zich minder goed kunnen concentreren, en een minder goed geheugen hebben.

Doel

Het doel van deze studie is om kinderen met sikkelcelziekte die het hoogste risico op achteruitgang in hun ontwikkeling te identificeren. Deze neurocognitieve ontwikkeling wordt gemeten d.m.v. “Eye Tracking”. Deze techniek is voor het kind niet belastend. Vervolgens analyseren wij welke risicofactoren een rol spelen bij het ontwikkelen van stille herseninfarcten. Wanneer dit duidelijk is, kunnen we op jonge leeftijd behandelingen om verregaande hersenschade te voorkomen.

Doelgroep

Kinderen met een ernstige vorm van sikkelcelziekte (HbSS) in de leeftijd van 4-22 maanden.

Stand van zaken

De studie zal eind 2022 van start gaan.

Deelname

In totaal zullen 90 kinderen met sikkelcelziekte in de leeftijd van 4-22 maanden  die bekend zijn in het Sikkelcelcentrum van het Amsterdam UMC en van het Erasmus MC  gevraagd worden om te participeren. Ter vergelijking zal hetzelfde onderzoek bij  90 gezonde kinderen verricht worden.

Planning

De studie loopt tot en met 2025.

Meer informatie

Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie van het Sikkelcelfonds. Email adres onderzoeker: c.l.eckhardt@amsterdamumc.nl

Bron trial register (url)

Zie www.hetsikkelcelfonds.nl

Status onderzoek

Binnenkort van start.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed