Lopend onderzoek 1 december 2021

PROTECT studie - Onderzoek naar afweer na stamceltransplantatie

Zullen patiënten met sikkelcelziekte na stamceltransplantatie de eerder opgebouwde afweer van voor de transplantatie behouden?

Achtergrond

Recent werd een veelbelovend en mild (chemotherapie-vrij) transplantatieschema ontwikkeld voor sikkelcelpatiënten die een familiedonor met hetzelfde weefseltype hebben. Hierdoor kunnen ook volwassen sikkelcelpatiënten met aanwezige orgaanschade een stamceltransplantatie ondergaan.

Doel

In deze studie wordt onderzocht of getransplanteerde sikkelcelpatiënten hun afweer na de transplantatie behouden waardoor opnieuw vaccineren niet nodig is. De afweerrespons tegen het hepatitis B vaccin en tegen vaccins die in de  jeugd toegediend zijn zullen voor en na transplantatie vergeleken worden.

Doelgroep

Volwassen patiënten met sikkelcelziekte die een stamceltransplantatie van een verwant familielid zullen ondergaan. 

Stand van zaken

De studie is op 1 december 2021 van start gegaan. Inmiddels is de afweer bij 12 patiënten voor en na transplantatie met elkaar vergeleken. De uiteindelijke resultaten worden eind 2024 verwacht.

Deelname

Volwassen patiënten met sikkelcelziekte die in het Amsterdam UMC en binnenkort in het Erasmus MC een stamceltransplantatie ondergaan.

Planning

De studie loop tot december 2024.

Meer informatie

 Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie van het Sikkkelcelfonds. E-mail adres onderzoeker: E.Dovern@amsterdamumc.nl 

Bron trial register

Zie: www.hetsikkelcelfonds.nl

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed