Lopend onderzoek 18 september 2023

SICKLECELLSCREEN: Mate van sikkelen van rode bloedcellen in relatie tot klachten

Hoe snel rode bloedcellen kunnen sikkelen is gerelateerd aan klachten zoals crise. Wij onderzoeken welke andere kenmerken naast het sikkelen van rode bloedcellen een rol spelen bij complicaties van sikkelcelziekte.

Achtergrond:

Hoe snel rode bloedcellen kunnen sikkelen is gerelateerd aan klachten zoals crise. Wij onderzoeken welke andere kenmerken naast het sikkelen van rode bloedcellen een rol spelen bij complicaties van sikkelcelziekte.

Doel:

Bij de individuele patiënt onderzoeken welke kenmerken van de rode bloedcel het meest aangedaan zijn om in de toekomst behandeling op maat te kunnen geven.

Doelgroep:

Personen met sikkelcelziekte (alle genotypes, kinderen en volwassenen)

Deelname:

Patiënten kunnen deelnemen in het Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Radboud UMC.

Planning:

tot nu toe zijn 170 patiënten geïncludeerd in deze studie

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed