Lopend onderzoek 6 juli 2022

SURVIVE - Wat bepaalt de overleving van donor rode bloedcellen bij sikkelcel-patiënten

Bloedtransfusies als behandeling voor sikkelcel-patiënten: waarom leven de donor rode bloedcellen bij de ene patiënt langer dan bij de andere patiënt?

Achtergrond

Bloedtransfusies spelen een belangrijke rol in het voorkómen en de behandeling van verschillende sikkelcelziekte-gerelateerde complicaties. Er bestaat een grote variatie in de levensduur van de donor rode bloedcellen, tussen patiënten, en binnen een patiënt in de tijd. Er is weinig bekend over de factoren die deze variatie veroorzaken. Het is belangrijk om beter te begrijpen welke factoren hier een rol bij spelen, omdat deze kennis gebruikt kan worden voor het verbeteren van de transfusie-uitkomsten.

Doel 

Het doel van deze studie is om de bepalende factoren van overleving van donor rode bloedcellen bij sikkelcel-patiënten te identificeren.

Doelgroep

Patiënten met sikkelcelziekte (≥ 6 jaar) die een bloedtransfusie ontvangen. Zowel patiënten die een af en toe een transfusie ontvangen als patiënten die worden behandeld met een chronisch transfusieschema (top-up of wissel) kunnen meedoen.

Planning  en deelname

Na goedkeuring van het protocol door de Medisch Ethische Commissie is deelname mogelijk in het Amsterdam UMC. We verwachten dat patiënten in de loop van 2022 met deze studie mee kunnen doen.

Email adres: survive@amsterdamumc.nl

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed